Vad krävs nu?

PRIS: GRATIS
DATUM 2013-07-05
FÖRFATTARE Per Måhl
ISBN 9789176564288
FILSSTORLEK 6,37 MB
FORMAT PDF EPUB DOC FB2
SPRÅK SVENSKA
novirus

BOKBESKRIVNING

Betyg skall idag sättas utifrån i förväg bestämda kunskapskrav. En elev har rätt till förhandsinformation om vilka kunskaper som krävs för att få ett visst betyg. Läraren ska kunna motivera varför eleven fått det specifika betyget – och vilka kunskaper som fattas för ett eventuellt högre betyg. Elevens beteende ska inte vägas in i betyget.Läs merDet är ett av budskapen i Vad krävs nu? Här diskuteras det nya betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan. Per Måhl ger exempel på hur prov kan utformas och användas i betygsbedömning.Hur man bäst kan hjälpa de svaga eleverna är en annan infallsvinkel. Det åligger skolan att upprätta åtgärdsprogram för elever som inte lär sig det som krävs. I boken beskrivs hur ett åtgärdsprogram kan se ut och utvärderas.Vidare diskuteras också rätten att pröva, utvecklingssamtal och föräldrars rättigheter.I Vad krävs nu? förklaras också viktiga begrepp som t.ex. kunskapsstandardmodell, mätmodell, krav, kriterier, individrelaterade bedömningar och garanterad undervisningstid. Per Måhl lyfter med entusiasm och glöd fram många frågor som lärare ställer sig idag. Boken vänder sig till lärare, föräldrar och politiker."...en föredömligt konkret, lättläst och logiskt klar beskrivning och analys av innebörden i allt det nya. Läsningen är full av aha-upplevelser…" (Torsten Madsén, Pedagogiska Magasinet 4/98)"...pedagogiskt disponerad, logiskt argumenterad och spänstigt skriven... en nyttig hjälp i arbetet på att förstärka skolans kunskapsutvecklande funktion." (Anders Ternström, Lärarnas Tidning 18/98)

TEKNISK INFORMATION

Du kan läsa och ladda ner Vad krävs nu? PDF , ePUB , MOBI format från vår webbplats. Bra gratis bok Vad krävs nu?.

...gssystemet i grundskolan och gymnasieskolan. Läraren ska kunna motivera varför eleven får ett specifikt betyg och vilka kunskaper som fattas för ett eventuellt högre betyg. Elevens beteende ska inte vägas in. Per Måhl ger exempel på hur prov kan utformas och användas i betygsbedömningen. I Vad krävs nu? förklaras också viktiga begrepp som t.ex. kunskapsstandardmodell, mätmodell, krav, kriterier, individrelaterade bedömningar och garanterad undervisningstid. Per Måhl lyfter med entusiasm och glöd fram många frågor som lärare ställer sig idag. Jag pratar med vänner och allt fler frågar sig, vad krävs för att någonting faktiskt ska hända? Vad är det som behövs för att svensken ska dra ut näven ur fickan och resa sig från kommentarsfälten på Facebook och högljutt protesterande marschera ut på gator och torg? Denna utredning syftar till att peka på vad som nu krävs för att Göteborg ska leva upp till dessa mål. I rapporten presenteras vilka större sy...